Бүрхүүлд зориулсан пигментүүд

Пигмент бол бүрхүүлийн өнгөний чухал эх үүсвэр, өөрөөр хэлбэл өнгөт бодис, өнгөт хоёрдогч кино үүсгэдэг материал юм. Пигментүүд нь тодорхой нуух хүч, өнгийг бүрэх хальсан дээр тарааж, илүү чухал нь бүрхүүлийн хамгаалалтын шинж чанарыг нэмэгдүүлэх боломжтой юм.