Шуунд зориулсан пигментүүд

Бэхийг гол төлөв биндэр, пигмент ба туслах бодисоос бүрддэг ба пигмент нь бэхний өнгө, цайвар чанар, өнгө, уусгагч эсэргүүцэл, гэрлийн эсэргүүцэл, дулаан эсэргүүцлийг тодорхойлдог.